Geologi i läroplanen

Med utgångspunkt i läroplanen Lgr 11, har vi tagit fram dokument med tabeller som kopplar innehållet i kursplanerna med konkreta övningar.

Plattektonik och kontinentaldrift

Denna presentation berättar om Jordklotet: hur det är uppbyggt, hur djuphavsgravar och höga bergskedjor bildas, vilka processer som orsakar vulkaner och jordbävningar och om kontinenternas dans över Jordklotet under årmiljonerna!

Se mer av världen med geologi

Denna presentation visar geovetenskapens makalösa mångfald. Presentationen bygger till viss del på broschyren ”Se mer av världen med geologi” som du kan beställa med lärarpaketet eller ladda ner här på sidan.

Bergarter – bildning och bestämning

Denna presentation behandlar våra olika typer av bergarter, hur de har bildats och vad som särskiljer dem. Presentationen är något längre och mer utförlig än ovanstående material.

Fler geologiövningar: