Introduktion till geologi

Dessa presentationer visar geovetenskapens makalösa mångfald.

Geologi för årskurs 1 – 3

Powerpoint-presentationer

Dessa presentationer berättar om jordens lager och kontinentalplattornas rörelser.

Geologi för årskurs 4 – 6

Powerpoint-presentationer

Dessa presentationer berättar om livets utveckling, jordens resurser, och plattektonik och kontinentaldrift. De kompletterar skolämnena biologi och geografi.

Geologi för årskurs 7 – 9

Dokument och tabeller

Med utgångspunkt i läroplanen Lgr 11, har vi tagit fram dokument med tabeller som kopplar innehållet i kursplanerna med konkreta övningar.

Överkurs

Powerpoint-presentationer

Dessa presentationer går lite djupare än ovanstående material och tar också upp geologi som inte direkt kopplar till läroplaner.

Utvärdering

Vi tar gärna emot dina tankar kring materialet