Så här gör ni

Eleverna tar en bild (själva eller i grupp) på något med geologisk anknytning och skriver en kort bekrivning på max 100 ord om bilden. Tänk brett – geologi finns överallt! Texten väger lika mycket som bilden i bedömningen så glöm inte att nämna kopplingen till geologi i texten.

Läraren sammanställer elevernas beskrivningarna i ett textdokument. Vi vill ha bildfilerna (jpg, tif, png) för sig så klistra inte in dem i textdokumentet. Bilderna och dokumentet sparas i en mapp som zippas och laddas upp via formuläret längst ned på denna sida.

Döp mappen enligt följande modell: lärarens namn, skolans namn och klassens årskurs. Exempelvis: Sten Stensson, Stenskolan åk 6. Se exempel.

Sista dag att lämna in bidrag är den 24 november. Årets alla bidrag bedöms av Geologins Dags styrelse i början på december. Vinnarna presenteras här på hemsidan under vecka 50.

Regler

 1. Varje bild ska ha en geologisk beskrivning. Bilder utan beskrivning bedöms inte.
 2. Bilderna ska vara tagna under innevarande år. Äldre bilder bedöms inte.
 3. Bilderna ska vara enskilda. Ett kollage med ihopsatta bilder bedöms inte.
 4. Bilderna ska vara tagna i Sverige. Skriv i beskrivningen var bilden är tagen.
 5. Bilderna ska vara original. Bilder som upplevs som förvanskade bedöms inte.
 6. Bilderna ska vara tydliga. Små, suddiga eller ofokuserade bilder bedöms inte.
 7. Fotografens namn ska anges, antingen i bildnamnet eller i beskrivningen.

Priser

Geologins Dags styrelse utser en första-, andra- och tredjepristagare. Dessa erhåller en prissumma på 10 000kr, 6 000kr och 4 000kr till klasskassan. Förstapristagaren vinner även en träff med en geolog till klassen. Observera att geolog-träffen dokumenteras med text och foto som läggs ut på vår hemsidan och våra sociala medier i efterhand. Lycka till!

 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: zip, mp4, mov, jpg, gif, png, pdf, tif, docx.
 • Observera att materialet kan komma att användas av Geologins Dag för marknadsföring. Då anges upphovsman med namn och skola.