Så här skapar du ett arrangemang

För att skapa ett arrangemang måste du registrera dig som arrangör. Då får du ett konto baserad på din epostadress och ett lösenord som du väljer själv. På kontot kan du uppdatera ditt arrangemang, beställa eventmaterial och utvärdera Geologins Dag.

Spara lösenordet så att du kan logga in nästa år eller använd en gemensam e-postadress för att undvika att kontot blir personberoende.

Klicka på ”Till mitt konto” till höger eller ”Logga in” högst upp i högra hörnet för att gå vidare. Anmälningsformuläret stängs den 1 oktober.

Riktlinjer

Arrangörer ordnar aktiviteter efter egna förutsättningar och arrangemangen kan därför vara mycket varierande. Arrangemangen måste vila på vetenskaplig grund och Geologins Dags styrelse förbehåller sig rätten att avvisa arrangemang som strider mot föreningens stadgar.

Det är viktigt att arrangörerna återkopplar hur det gick på Geologins Dag. Därför ombeds du att göra en utvärdering och om möjligt skicka fotografier till kansliet. Utan denna information kan vi inte utvärdera Geologins Dags genomslagskraft.

Annonsering

Vi lyfter varje enskilt arrangemang genom att annonsera på facebook. Varje arrangemang får en annons motsvarande 1000kr strax efter anmälan fram till startdatumet av arrangemanget.

För att annonsen ska hinna nå ut till så många som möjligt ska det vara minst en vecka mellan anmälan av ett arrangemang och själva arrangemanget. För bästa exponering gäller det alltså att man skapar sitt arrangemang så tidigt som möjligt med namn, bild, tid och plats. Beskrivning av aktiviteten kan man fylla på i ett senare skede.

Vi återbetalar arrangörer som hellre vill göra en egen annons i en tidning på villkoret att Geologins Dags logga är med. Vi betalar max 1000kr för en eller flera annonser per arrangemang. Skicka tidningen med annonsen/annonserna och kvitto till oss senast den 1 oktober.

Hur man än väljer att annonsera så är det alltid en stor fördel om man försöker att nå ut på flera sätt, exempelvis genom kontakter, lokalradio, eller sociala medier.