Skapa ett arrangemang

Bli arrangör

För att skapa ett arrangemang måste du registrera dig som arrangör. Då får du ett konto baserad på din epostadress och ett lösenord som du väljer själv. På kontot kan du uppdatera ditt arrangemang, utvärdera Geologins Dag och ställa in arrangemang.

Arrangemang som inte infaller under samma helg som Geologins Dag (alltid den andra helgen i september) kallas Geologins Dag Året Runt.

Spara lösenordet så att du kan logga in nästa år och använd en gemensam e-postadress för att undvika att kontot blir personberoende, exempelvis: ditt-namn@din-organisation.se

Klicka på ”Till mitt konto” eller ”Logga in” för att gå vidare.

Våra riktlinjer

Arrangörer ordnar aktiviteter efter egna förutsättningar och arrangemangen kan därför vara mycket varierande. Arrangemangen måste vila på vetenskaplig grund och Geologins Dags styrelse förbehåller sig rätten att avvisa arrangemang som strider mot föreningens stadgar.

Det är viktigt att arrangörerna återkopplar hur det gick på Geologins Dag. Därför ombeds du att göra en utvärdering och om möjligt skicka fotografier till kansliet. Utan denna information kan vi inte utvärdera Geologins Dags genomslagskraft.

Tips och råd

Vad kan vara bra att tänka på när man håller i ett Geologins Dag arrangemang? Vi har samlat tips baserade på erfarenheter från kansliet och utvärderingar från tidigare arrangörer. Nedan finns svar på vanliga frågor.

 

Fråga: Måste mitt arrangemang ske på det officiella datumet för Geologins Dag?

  • Svar: Nej, man kan välja ett datum närsomhelst under året. Arrangemang som inte sker under samma helg som Geologins Dag kallas Geologins Dag Året Runt.

Fråga: Vi har inte råd, kan Geologins Dag stödja oss ekonomiskt?

  • Svar: Nej, däremot tillhandahåller vi material och stöd inom annonsering.

Fråga: Kan vi få hjälp med idéer?

Annonsering

På Facebook

Vi lyfter varje enskilt arrangemang genom att annonsera på facebook. Varje arrangemang får en annons motsvarande 1000kr efter anmälan som varar fram till startdatumet av arrangemanget.

För att annonsen ska hinna nå ut till så många som möjligt ska det vara minst två veckor mellan anmälan av ett arrangemang och själva arrangemanget. För bästa exponering gäller det alltså att man skapar sitt arrangemang så tidigt som möjligt med namn, bild, tid och plats. Ytterligare information kan fyllas på i ett senare skede. Observera att vi inte gör annonser för arrangemang som saknar bild.

I tidningar

Vi återbetalar arrangörer som hellre vill göra en egen annons i en tidning på villkoret att Geologins Dags logga är med. Vi betalar max 1000kr för en eller flera annonser per arrangemang. Skicka tidningen med annonsen/annonserna, kvitto och bankuppgifter till oss.

Hur man än väljer att annonsera så är det alltid en stor fördel om man försöker att nå ut på flera sätt, exempelvis genom kontakter, lokalradio, eller sociala medier.