Geolog på skolbesök

Besök hos Hansåkerskolan i Stugun, Jämtland

Klass 5 i Hansåkerskolan i Stugun vann 2020 års första pris i Geologins Dags fototävling. Bilden som klassen vann med föreställde en stor sten med en grop i som förde tankarna till en gammal offersten från vikingatiden. Till bilden hörde också en väl formulerad text. Priset bestod i pengar till en planerad skolresa samt besök av en riktig geolog. Geologen var jag.

Under förmiddagen berättade jag om vad som var ursprunget till den stora sprickdalen som dom bodde i, nämligen Indalsälven. För 300 miljoner år sedan hängde Norden, Skottland och Amerika ihop i en stor kontinent som hette Pangea. Sedan dess har kontinenten delats upp sig och Amerika skilde sig från Europa och Afrika utefter den mittatlantiska ryggen. Flera vulkaner utefter denna rygg påminner oss om att det är aktiv zon även idag. Vulkaner på ryggen finns på t ex Island, Azorerna och Tristan da Cunha. Eftersom magman trycker Europa mot öster uppstår en kraft som vill dela landet i riktning nord-syd. Därför uppstår sprickdalarna likt den utefter Indalsälven. Man har på andra ställen mätt att dalen glider isär med några mm per år, vilket innebär upp till en halvmeter på en människas livslängd.

Sen var det elevernas tur att visa upp stenar som dom hade hittat under morgonen eller tidigare t ex på semestrar. Vi blötte stenarna för att kunna se vad dom innehöll. Eleverna fick lära sig se skillnad på gnejs, granit och diabas. Efter lunch var det utflykt i skogen. Bakom skolan finns ett jättestort stenröse fullt med block som inlandsisen hade rivit upp från berggrunden. Röset var också elevernas skolgård och manade till klättring och gömmalekar. En heldag för elever, lärare och mej själv. Jag fick eleverna att kraftigt fundera på att blir geologer, för då får man vara ute i naturen och leta efter malm, sten för hus- och vägbyggen eller berg för att bygga tunnlar i.