Geolog på skolbesök

Geologins dag hos Gällingeskolan utanför Kungsbacka, Halland

Fritids på Gällingeskolan vann 2021 års 1:a pris i Geologins Dags fototävling. Bilden som klassen vann med föreställde en stor sten som klassen kunde konstatera var ett flyttblock från istiden. Till bilden hörde också en väl formulerad text. Priset bestod i pengar till klasskassan samt besök av en ”riktig geolog”. Geologen var jag.

På förmiddagen gick vi bl a igenom och diskuterade den vinnande bilden. Barnen visste att det var ett flyttblock som hade kommit dit med hjälp av inlandsisen. Blocket har troligtvis slitits loss från berggrunden och frusit fast i isen flera mil därifrån. När isen flera tusen år senare började smälta lossnade blocket och föll ner just på denna plats. Vi pratade också om hur gammal jorden var och hur den uppstått (Big Bang). Vi kunde konstatera att utvecklingen går bara fortare och fortare. Bilen uppfanns för 100 år sedan, för 10 år sedan hade alla var sin telefon i fickan. Hur ser det ut i framtiden?

Sen snackade vi sten! Alla hade tagit med sig stenar som vi undersökte. Stenarna måste vara blöta för att kunna se tydligt vad dom bestod av. Birgitta Säihke, min geologkollega, redogjorde för Platåbergens uppbyggnad och innehåll av yngre bergarter. Sen fick barnen lära sig skilja på GRANIT, GNEJS och DIABAS. Hoppas det sitter i hela livet nu!

Efter lunch bar det ut i skogen. Alla måste hacka fram en egen stenbit från berget som vi kunde undersöka vad som fanns i den. De flesta hackade fram olika typer av gnejs med mineralerna glimmer (svart), kvarts (vit) samt fältspat (vit, men inte så hård).

En heldag för elever, lärare och mej själv. Jag fick eleverna att kraftigt fundera om att blir geologer, för då får man vara ute i naturen för att leta efter malmer, sten för att bygga hus och vägar eller finna lämpligt berg för att bygga tunnlar för vägar och järnvägar i.

// Curt Wichmann, geolog