För lärare och pedagoger

Vi vill hjälpa dig att få in mer geologi i undervisningen. Här hittar du övningar och presentationer som kan tillämpas direkt i klassrummet. Allt material är gratis och mycket finns tillgängligt för nedladdning. Dessutom kan du anmäla din klass till Geologins Dags skoltävling och vinna upp till 10 000kr till klasskassan.

För dig som vill plugga geovetenskap

En geovetare kan arbeta inom många ämnesområden, exempelvis berggrundsgeologi, paleontologi, maringeologi, och kvartärgeologi. Geologi kan även ingå i tvärvetenskapliga utbildningar som vissa civilingenjörutbildningar, miljövetenskap och geografi. Geovetarens arbetsplats kan vara inomhus eller utomhus, i företag, på myndigheter eller inom forskning.

Några arbetsområden för geovetare:

  • Prospektering av värdefulla resurser
  • Konsultation inom infrastruktur- och byggbranschen
  • Bevarande av geologiska värden
  • Kartläggning av miljörisker