Temadagen

Geologins Dag skapades av Svenska nationalkommittén för geologi och firades för första gången 2001. Sedan dess firas Geologins Dag den andra lördagen i september med exkursioner, guldvaskning, gruvbesök m.m. Invigningen sker dagen före.

Föreningen

Geologins Dags styrelse ansvarar för den långsiktiga planeringen. Styrelsen arbetar utifrån föreskrifter om medlemskap, verksamhet, ändamål m.m. Läs mer i våra stadgar.

Den dagliga verksamheten drivs av kansliet som även är projektledare. Tillsammans med cirka 1 000 medlemmar utgör detta Geologins Dags förening.