Temadagen

Geologins Dag skapades av Svenska nationalkommittén för geologi och firades för första gången 2001. Sedan dess firas Geologins Dag den andra lördagen i september med exkursioner, guldvaskning, gruvbesök m.m. Invigningen sker dagen före.

Föreningen

Geologins Dags styrelse ansvarar för den långsiktiga planeringen. Styrelsen arbetar utifrån föreskrifter om medlemskap, verksamhet, ändamål m.m. Läs mer i våra stadgar.

I skrivande stund har föreningen 1782 medlemmar.

Styrelsen 2023

  • Elisabeth Einarsson, ordförande
  • Mie Munck, kassör
  • Karin Appelquist
  • Birgitta Säihke
  • Oskar Sigurdsson
  • Curt Wichmann
  • Patrik Bylund
  • Jo Miles
  • Erik Sturkell
  • Fredrik Schenholm