Här är ett exempel på hur en filmbidrag kan se ut.

Så här gör ni

  1. Eleverna tar en bild (själva eller i grupp) på något med geologisk anknytning och skriver en kort beskrivning på max 100 ord om bilden. Tänk brett – geologi finns överallt! Texten väger lika mycket som bilden i bedömningen så glöm inte att nämna kopplingen till geologi i texten.Läraren sammanställer elevernas beskrivningarna i ett textdokument. Vi vill ha bildfilerna (jpg, tif, png) för sig så klistra inte in dem i textdokumentet. Bilderna och dokumentet sparas i en mapp som zippas och mejlas sedan till: kontakt@geologinsdag.nu. Tveka inte att kontakta oss om problem uppstår (om t.ex mappen blir för stor sett i megabyte för att skickas), då är det samma mejl som gäller.Döp mappen enligt följande modell: lärarens namn, skolans namn och klassens årskurs. Exempelvis: Sten Stensson, Stenskolan åk 6. Se exempel.
  2. Eller, eleverna gör en film om något med geologisk anknytning på max 60 sekunder. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Filmen får vara rolig, seriös eller utbildande – vi vill att ni försöker fånga vårt intresse!Läraren skickar sedan filmen till oss via www.sprend.com. Glöm inte att skriva med: lärarens namn, skolans namn och klassens årskurs. Här finns mer information hur filmen skickas via sprend: Skicka film till Geologins dags fototävling

Sista dag att lämna in bidrag är den 21 november. Årets alla bidrag bedöms av Geologins Dags styrelse i början på december. Vinnarna presenteras här på hemsidan under vecka 50.

Regler

  1. Varje bild ska ha en geologisk beskrivning. Bilder utan beskrivning bedöms inte. I filmen kan den geologiska beskrivningen finnas i antingen finnas i tal eller skrift. Eller både och.
  2. Bilderna/filmerna ska vara tagna under innevarande år. Äldre bilder/filmer bedöms inte.
  3. Bilderna ska vara enskilda. Ett kollage med ihopsatta bilder bedöms inte.
  4. Bilderna/filmerna ska vara tagna i Sverige. Skriv i beskrivningen var bilden är tagen.
  5. Bilderna ska vara original. Bilder som upplevs som förvanskade bedöms inte.
  6. Bilderna ska vara tydliga. Små, suddiga eller ofokuserade bilder bedöms inte.
  7. Fotografens namn ska anges, antingen i bildnamnet eller i beskrivningen.

Priser

Geologins Dags styrelse utser en eller flera vinnare som erhåller en sammanlagd prissumma på 10 000kr till klasskassan samt en träff med en geolog. Observera att geolog-träffen dokumenteras med text och foto som läggs ut på vår hemsidan och våra sociala medier i efterhand. Lycka till!

Ladda ner plansch

Ladda ner plansch här