När och var?

Årsmötet hålls den 8 mars 2024, klockan 13:00 -15:00.

Platsen är Wickmanrummet på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

På årsmötet kommer professor Erik Sturkell hålla ett föredrag om ”Början på 200 år av vulkanutbrott på Island?”.

Välkomna!

Kallelse och dagordning

Kallelse och dagordning

Handlingar

Styrelsens årsredovisning för 2023

Resultat- och balansräkning 2023

Revisionsberättelse för 2023

Valberedningens förslag till styrelse för Föreningen för Geologins Dag 2024

Föreningens stadgar

Budget 2024

En sammanfattning av Geologins Dag 2023 (årsrapport)

Dagordning konstituerande möte