När och var?

Årsmötet hålls den 31 mars, kl. 14:30-16:00.

Deltagarlänk via Teams skickas till föreningens medlemmar i nyhetsbrev.

Kallelse och dagordning

Kallelse och dagordning

Handlingar

Årsrapport 2021

Årsredovisning 2021

Balans och resultaträkning 2021

Revisionsberättelse 2021

Föreningens stadgar

Budget 2022

Dagordning för konstituerande styrelsemöte

Valberedningens förslag till styrelsen 2022