Det här bidrar du med

En stor del av vår budget går till informations- och profilmaterial samt annonsering till våra arrangörer på Geologins Dag. Materialet sprids där det behövs – till allmänheten.

Vi satsar även hårt på lärare och elever genom vår skoltävling, lärarpaket, övningar och information för att göra geovetenskap mer tillgänglig i undervisningen.

Välj en nivå som passar er

Geologins Dag har tre bidragsgivaravtal baserad på bidragsbelopp; Silver, Guld och Diamant. Dessa avtal gäller ett år åt gången med rum för ändringar för att tillmötesgå era behov.

Ladda ner ett av bidragsgivaravtalen nedan och fyll i direkt i datorn. Skicka avtalet till Geologins Dag eller mejla på kontakt@geologinsdag.nu.

Vid årskiftet gör vi en sammanfattning av vår verksamhet läs gärna våra årsrapporter på sidan Ladda ner.

Bidragsgivaravtal Silver  (upp till 20 000kr)
Bidragsgivaravtal Guld  (20 000kr – 50 000kr)
Bidragsgivaravtal Diamant  (över 50 000kr)

Stöd i särskild satsning

Geologins Dag välkomnar även andra former av samarbete. Har du en idé på en produkt eller tjänst som för ut geovetenskap till allmänheten? Kontakt gärna oss!