Det här bidrar du med

En stor del av vår budget går till informations- och profilmaterial samt annonsering till våra arrangörer på Geologins Dag. Materialet sprids där det behövs – till allmänheten.

Vi satsar även hårt på lärare och elever genom vår skoltävling, lärarpaket, övningar och information för att göra geovetenskap mer tillgänglig i undervisningen. Vid årskiftet gör vi en sammanfattning av vår verksamhet. Läs gärna våra årsrapporter på sidan Ladda ner.

Stöd i särskild satsning

Vi välkomnar även andra former av samarbete. Har du en idé på en produkt eller tjänst som för ut geovetenskap till allmänheten? Kontakta gärna oss!