2 veckors utställning och föreläsning den 9 september 2023. Redan för drygt 40 år sedan inleddes undersökningar om Sveriges förutsättningar att utnyttja geotermisk energi i Sverige. Värme genom radioaktivt sönderfall härrör inte bara från jordens djupare nivåer utan också från jordens krusta, varför krustans sammansättning blir av intresse i jakten på lämpliga platser för geotermisk energiutvinning. Tankarna går också till möjligheten att kombinera behoven av att kunna utvinna såväl som lagra värme och kyla. Speciellt behovet av att lagra energi har visat sig allt mer påkallat, varför forskningen också blivit inriktad på underjordskonstruktioner som en lösning på problemet. Är svensk berggrund lämplig för detta? Föredraget den 9:e september ger ett sammandrag över forskningen om förutsättningar för utvinning och lagring av termisk energi och var vi står idag.


Typ av arrangemang: Föreläsning

Tid och plats

Från datum
2023-09-04
Till datum
2023-09-17
Börjar kl
10:00
Slutar kl
17:00
Plats
Kyrkogatan 39A, Arvika
Karta
Öppna extern karta
Län
Värmland