Mineraldetektiven (mellanstadiet) Tillsammans utforskar vi stenarnas spännande värld och inspireras av mineral i vackra färger och former. Eleverna får bekanta sig med geologiska begrepp samt utforska egenskaper hos några mineral som bygger upp jordskorpans bergarter. Vi lyfter också upp exempel på mineralens stora betydelse för människan och vad vi använder dem till. Eleverna får till besöket ta med sig varsin sten som de kan få identifierad av en expert. När och var? Kl 9:30-11 eller 13:00-14:30. Lärosal Y23, Geovetenskapens hus, Frescati Miljöarbete med ögon från rymden (högstadiet/gymnasiet) Hur använder forskarna satellitbilder och elektroniska sensorer för att göra jordobservationer och bättre förstår miljön och klimatets påverkan på vatten och växter? Träffa forskare/lärare och se med egna ögon! Eleverna får själva undersöka satellitbilder. När och var? Kl 13:00-14:30. Lärosal U29 och labbsal, Geovetenskapens hus, Frescati Små pollenkorn är pusselbitar i att förstå klimatförändringar (mellanstadiet) Vi tittar tillbaka i tiden genom mikroskop för att upptäcka små små pollenkorn i prover från bottnen på sjöar och våtmarker. De här små guldkornen berättar om forna tiders vegetation och klimat. De hjälper forskarna att lägga pusslet för att bättre förstå hur klimatsystemet fungerar. Eleverna får titta på olika pollenkorn i mikroskop och besöka laboratorier med klimatarkiv. När och var? Kl 9:30-11:00. Lärosal U29 och labbsal, Geovetenskapens hus, Frescati Anmälan senast 11/9 till: elisabeth.dacker@geo.su.se Välkommen till Geovetenskapens hus vid Stockholms universitet! Vetenskapens hus/Naturens hus Institutionen för geologiska vetenskaper Institutionen för naturgeografi


Typ av arrangemang: För skolor

Läs mer

Anmälan krävsPassar barn

Tid och plats

Från datum
2023-09-14
Till datum
2023-09-14
Börjar kl
09:30
Slutar kl
15:00
Plats
Svante Arrhenius väg 12, Stockholms universitet, Frescati
Karta
Öppna extern karta
Län
Stockholm
Bifogad fil
Ladda ner bifogad fil