Universitet/Högskola

Bergsskolan i Fillipstad

Institution

Avdelningen för geologi och mineralogi

Chalmers Tekniska HögskolaRymd- och geovetenskap 
Göteborgs UniversitetInst. för geovetenskaper
Lunds UniversitetGeologiska institutionen
Luleå Tekniska UniversitetAvd. för geovetenskap och miljöteknik
Luleå Tekniska UniversitetAvd. för geoteknik
Stockholms UniversitetInst. för geologiska vetenskaper 
Stockholms UniversitetInst. för naturgeografi och kvartärgeologi
Umeå UniversitetInst. för ekologi, miljö och geovetenskap
Uppsala UniversitetInst. för geovetenskaper