Tack till alla deltagare!

Eleverna gjorde ett jättebra jobb. Stort tack till lärarna som väcker nyfikenheten för geologi i klassrummen.

Dessa skolor deltog i fototävlingen 2020:

  1. Lunds skola, åk 5
  2. Montessoriskolan Floda säteri, åk 7
  3. Hansåkerskolan, åk 5
  4. Sörfors skola, åk 5