Geolog på skolbesök

Besök vid Västra Karups skola, Bjärehalvön

Torsdagen den 23 maj 2019 besökte jag 4:e klassarna vid Västra Karups skola, Båstad kommun. Klassen hade samlats runt några stenar som man tecknade av från olika håll. För det vann man Geologins Dags första pris på 10 000 kr och besök av en ”riktig geolog”. Klassen bestod av 15 vetgiriga elever som var väl förtrogna med geologin i omgivningen och miljöpåverkan av vi människor.

Jag berättade om jordens uppbyggnad och hur jorden och livet uppstått från ”bing bang” och fram till idag. Sen samlades vi runt mina och deras stenar och pratade om kristaller, malmer, fossiler och mineral. Vi kunde konstatera att omgivningen runt deras skola bestod av såväl tunnlar, vulkaner och fotspår av dinosaurier.

Efter lunch åkte vi buss till en av de vackraste platser jag sett: Ett tidigare danskt stenbrott, Dagshög, som låg i havskanten och vid den gamle bronsåldershövdingen Dags gravkulle. Här hade under flera år brutits granit för att bygga vägar, broar och hus runt om i Danmark. Men rätt igenom stenbrottet löpte också en diabasgång som vi besiktigade.  En mycket lyckad dag med en underbar vetgirig och livfull klass.