Universitet och högskolor
Steffi Burchardt (vice ordf.), vakant
Företag
Erica Wallin, vakant
Branschorganisationer
Emma Härdmark, Sven Wallman
Skola och pedagogik
Elisabeth Einarsson, Birgitta Säihke
Amatörgeologiska föreningar
Peter Fels, Dan Segerbäck
Sveriges geologiska undersökning
vakant, vakant
Geoturism och friluftsliv
Agneta Westerdahl, Emma Rehnström
Övriga intresseföreningar
Ann Bäckström, Johannes Lundberg
Geologiska studentföreningar
vakant, vakant
Nationalkommittén för geologi
Åke Johansson (ordf.), vakant
Naturhistoriska museer
Åsa Holmberg, vakant
Geologiska föreningen
Hannes Mattson, Jaana Vuorinen
Geosektionen – Naturvetarna
vakant, Felix Makowsky
Projektledare 
Nelly Aroka