Universitet och högskolor
Steffi Burchardt, vakant
Företag
Elisabeth Djerf, Åsa Erlfeldt
Branschorganisationer
Emma Härdmark, Sven Wallman
Skola och pedagogik
Elisabeth Einarsson, Emelie Runfeldt
Amatörgeologiska föreningar
Peter Fels, Dan Segerbäck
Sveriges geologiska undersökning
Johan Norrlin, vakant
Geoturism och friluftsliv
Agneta Westerdahl, vakant
Övriga intresseföreningar
Ann Bäckström (ordf.), Johannes Lundberg
Geologiska studentföreningar
vakant, vakant
Nationalkommittén för geologi
Åke Johansson, vakant
Naturhistoriska museer
Åsa Holmberg, vakant
Geologiska föreningen
vakant, vakant
Geosektionen – Naturvetarna
Anna Neubeck, Felix Makowsky
Projektledare 
Nelly Aroka