Geologiska Föreningen

Geologiska föreningen är likt Geologins Dag en rikstäckande ideell förening som vill främja geologi i Sverige. De ger ut Sveriges enda populärvetenskapliga tidskrift om geologi: Geologiskt Forum och delar ut priser till unga och äldre förmågor inom geologi-Sverige.

Läs ett exemplar här.

Svenska Nationalkommittén för Geologi

Svenska Nationalkommittén är Geologins Dags moder och vi har givetvis företrädare som sitter med på SNKGs möten och diskuterar olika sätt att lyfta geovetenskapens ställning i samhället.