När och var?

Årsmötet hålls den 26 mars, kl. 13:00-14:30.

Deltagarlänk via Skype skickas till medlemmarna i nyhetsbrev.

Kallelse och dagordning

Kallelse och dagordning

Handlingar

Årsrapport 2020

Årsredovisning 2020

Balans och resultaträkning 2020

Revisionsberättelse 2020

Föreningens stadgar

Budget 2021

Förslag på ändringar i stadgarna

Dagordning för konstituerande styrelsemöte

Valberedningens förslag till styrelsen 2021