När och var?

Datum: 26 mars 2020

Tid: kl. 14:00 – 18:00

Plats: Naturhistoriska riksmuseet (se karta)

Adress: Frescativägen 40

Seminarium

Vetenskapens hus berättar om sin verksamhet.

Program

Preliminärt program

Kallelse och dagordning

Handlingar

Årsrapport 2019

Årsredovisning 2019

Balans och resultaträkning 2019

Revisionsberättelse 2019

Arbetsordning för Geologins Dags styrelse

Föreningens stadgar

Valberedningens förslag till styrelsen 2020

Budget 2020

Förslag på ändringar i stadgarna

Dagordning för konstituerande styrelsemöte

Reservplan för avveckling av Föreningen för Geologins Dag