När och var?

Datum: 22 mars 2019

Tid: kl. 14:00 – 17:00

Plats: Naturhistoriska riksmuseet (se karta)

Adress: Frescativägen 40

Seminarium – Miljögeologi

Tre talare tacklade begreppet miljögeologi:

Magnus Hellqvist, Geoveta: Vad är egentligen miljögeologi?

Johanna Svederud, Nätverket Renare Mark: Hur jobbar man med förorenad mark?

Anna Ladenberger, Sveriges geologiska undersökning: Geokemisk Atlas över Sverige

Program

Program

Kallelse och dagordning

Handlingar

Årsrapport 2018

Årsredovisning 2018

Balans och resultaträkning 2018

Revisionsberättelse 2018

Föreningens stadgar

Valberedningens förslag till styrelsen 2019

Budget 2019

Förslag på ändringar i stadgarna