När och var?

Datum: 22 mars 2019

Preliminär tid: kl. 14:00 – 17:00

Plats: Naturhistoriska riksmuseet (se karta)

Adress: Frescativägen 40

Seminarium – Miljögeologi

Tre talare tacklar begreppet miljögeologi:

Magnus Hellqvist, Geoveta: Vad är egentligen miljögeologi?

Johanna Svederud, Nätverket Renare Mark: Hur jobbar man med förorenad mark?

Anna Ladenberger, Sveriges geologiska undersökning: Geokemisk Atlas över Sverige

Program

Program

Kallelse och dagordning

Handlingar

Årsrapport 2018

Årsredovisning 2018

Balans och resultaträkning 2018

Revisionsberättelse 20178

Föreningens stadgar

Valberedningens förslag till styrelsen 2019

Budget 2019