När och var?

Datum: 22 mars 2018

Tid: Kl 10:15 – 15:45 (busstransport från Avesta Krylbo station kl 09:30 till Norberg)

Plats: Värdshuset Engelbrekt i Norberg (se karta)

Adress: Engelbrektsgatan 56

Seminarium – Geologin styr Bergslagen

Efter årsmötet följer lunch och sedan ett seminarium om geologin i Bergslagen. Vi får bland annat höra om området Norbergs koppplingar till Lapphyttan och Bergslagen. Seminariet hålls i samarbete med Norbergs kommun och Föreningen Järnet på Lapphyttan.

Program

Program

Kallelse och dagordning

Handlingar

Årsrapport 2017

Årsredovisning 2017

Balans och resultaträkning 2017

Revisionsberättelse 2017

Föreningens stadgar

Valberedningens förslag till styrelsen 2018

Budget 2018

Förslag från styrelsen om stadgeändring under paragraf 6. Årsmöte: efter punkt 7 i årsmötesdagordningen tillkommer punkt 8: Beslut om budget för innevarande år.