Vad krävs?

Mycket bygger såklart på invigarens verksamhet och kontaktnät men kansliet för Geologins Dag är med på resan som stöd. Vi vill att invigningen ska ha så stor genomslagskraft och nå många, därför begär vi lite mer av våra invigare. Förutom dom krav som vi ställer på våra andra arrangörer – d.v.s. att det är en organisation som jobbar med geovetenskap och att arrangemanget vilar på vetenskaplig grund – så bör våra invigare möta nedanstående kriterier:

  • Invigaren bör ha tillgång till en lämplig lokal som rymmer många personer, inomhus eller utomhus fungerar lika bra.
  • Eftersom att invigningen är på en fredag är det viktigt att det finns realistiska möjligheter för att få besökare till invigningen. Invigaren ska därför ha en plan för att locka.

Då invigningen är tänkt att vara lite pampigare än andra arrangemang erbjuder vi 10 000kr för att hjälpa till att täcka kostnader. Sista datum att anmäla sig är den 30 april!

 

Tyvärr är formuläret stängt för i år!