Vi uppmärksammar geologiutsällningen i Brunnsparkens Sten och örtagård kl 11.00 guidning i Örtagården. Kl 12.00 info om Geologin. Det är Ingmar Andersson som byggt upp utställningen och berättar om den samt mer om den Dalsländska dramatiska geologiska historia. Han är en mångkunnig man som bland annat läst geologi och är en mästare på skiffer, vilket han också skrivit en bok om. Det är en av hans böcker. Han har även varit med och skrivit "Kroppefjällsboken" mfl. Försäljning av stenar,  Ballonger info mm försäljning i och runt parken. Bär kläder för väder, ta gärna med fikakorg. VARMT VÄLKOMNA !!

Tid och plats (detta arrangemang har varit)

Från datum
2016-09-10
Till datum
2016-09-10
Börjar kl
11:00
Slutar kl
15:00
Plats
Brunnsparken i Dalsrostock, Melleruds kommun
Karta
Öppna extern karta
Län
Västra Götaland