Vi samlas vid gamla gruvkapellet och blickar ut över det historiska och industriella landskapet i Garpenberg. Ett kort föredrag hålls om områdets geologi och ett om dess industrihistoria. Om vädret är fint kan man gå en geologisk tipsrunda och stenprover från gruvan finns för den intresserade. Ta gärna med egna stenar och fråga en geolog vad hen kan berätta om den!Samling kl 13. Anmälan görs till asa.erlfeldt@boliden.com

Tid och plats (detta arrangemang har varit)

Från datum
2016-09-10
Till datum
2016-09-10
Börjar kl
13:00
Slutar kl
16:00
Plats
Gruvkapellet i Garpenberg
Län
Dalarna