Föredraget kommer att handla om de geologiska förutsättningarna och utmaningarna som finns för att på ett säkert sätt förvara det utbrända kärnbränslet i 100 000 år. Debatten har varit omfattande vad beträffar slutförvar av utbränt kärnbränsle. Vi har under decennier dragit nytta av el-energi från våra reaktorer men får också ta konsekvenserna av denna energiform. I Sverige har forskningen under lång tid bedrivits i på vilket sätt vi skall hantera det utbrända kärnbränslet men också de radioaktiva restprodukterna från sjukvården och nedmonterade kärnkraftverk. Kärnkraftens gemensamma bolag, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), har efter noggranna överväganden och dialog med Strålskyddsmyndigheten och ett stort antal utomstående experter valt att satsa på ett slutförvar under jord. Planerna är att förvara det utbrända kärnbränslet i kopparkapslar på cirka 500 meters djup i berget. Vilka förhållanden som råder där och hur dessa kan ändras under 100 000 år är frågor som geologerna har kommit att ställas inför. Detta är förstås en enorm utmaning. Viktiga frågor att besvara är bl.a. hur sprickor i berget kan påverka förvaret, om vi kommer att få jordbävningar som drabbar förvaret, hur snabbt vattnet rör sig i berget, hur vattnet ser ut på stora djup och vad som kan hända under en kommande istid? Föredragshållarna är välkända från tidigare genomföranden av Geologins dag i Arvika. Sven Åke har dessutom sina rötter i Arvika. De har tillsammans författat en utomordentlig intressant och uppmärksammad bok om Sveriges berggrund – en geologisk skapelseberättelse. Den redovisar kunskapsläget 2015 som i flera avseenden avviker från vad som tidigare ansetts gälla bl.a. gällande Värmlands berggrund. För oss i Västra Värmlands Amatörgeologer har det blivit något av en geologisk bibel och uppslagsbok.

Tid och plats (detta arrangemang har varit)

Från datum
2018-09-15
Till datum
2018-09-15
Börjar kl
11:00
Slutar kl
12:00
Plats
Arvika Bibliotek, hörsalen, Arvika
Län
Värmland